تاثیر هویت بصری در خلق یک برند

هویت بصری یکی از عوامل کلیدی در خلق یک برند قدرتمند است. این هویت، تصویر و شناخت برند را به مخاطبان منتقل می‌کند و در ذهن آن‌ها ماندگار می‌شود.هویت بصری به مشتریان اطمینان می‌دهد که با یک برند مشخص در ارتباط هستند. هویت بصری به مشتریان اطمینان می‌دهد که با یک برند مشخص در ارتباط هستند.

پیمایش به بالا