شرکت پرداخت ایران

IR portfolio

شرکت پرداخت ایران

Image
Image
Image
Image

در این لوگو که به نوعی منوگرامی است از حرف پی انگلیسی وترکیب با نماد فلش و حرکت جهت سرعت و نمادی برای پرداخت میباشد. و دارای فرمی ساده جهت ثبت در ذهن به همراه لوگو تایپ فارسی مختص به پرداخت ایران - که این لوگو و لوگوتایپ هردو بخوبی در کنار هم جای گرفته اند . در فرم های سیاه و سفید بخوبی نماد بودن خود را حفظ مینمایند و از نماد اصلی دور نمی شوند در صورتی که در لوگوی قبلی هیچ کدام از اصول اصلی طراحی لوگو در نظر گرفته نشده بود. نکته مهمتر اینکه از همه جهت این لوگو به تنهایی باعث زیبایی میشود و حتی در تابلو ها و بیلبورد ها به تنهایی طرح کاملی است .که این خود نشانه هزینه کمتر تبلیغات برای در ذهن ثبت کردن لوگو برای مشتری است .

Image
Image
Image
Image
Image

قابلیت داشتن یک تکسچر میتواند به هویت بصری و در کلیه مواردی مانند فرم های اداری و مواردی که نیاز به فرمی از لوگو در آنها استفاده شود مانند کارت های اعتباری و پاکت هایی که نیاز به طرحی ساده دارند کمک کند.

Date

19 بهمن 1398

Tags

طراحی لوگو