شرکت آریا ساسول

IR portfolio

شرکت آریا ساسول

هویت بصری آریاساسول

طراحی هویت بصری

آریاساسول

طراحی گرافیکی آریاساسول

شرکت پلیمری آریاساسول

طراحی کاتالوگ آریاساسول

هویت بصری شرکت آریاساسول

Arya Sasol Polymer در راستای سیاست‌های اقتصادی برنامه سوم و با توجه به اظهار علاقه شرکت SASOL از آفریقای جنوبی، جهت مشارکت در سرمایه‌گذاری در پروژه‌های طرح الفین نهم، در تاریخ 19/01/1381 (آوریل 2002) تفاهم‌نامه‌ای بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ساسول آفریقای جنوبی (شعبه آلمان)، به امضاء رسید و بر مبنای آن واحد الفین و نیز دو واحد پلی‌اتیلن سبک و پلی‌اتیلن متوسط و سنگین، از شرکت پتروشیمی پارس منفک و به عنوان یک مجتمع مستقل جهت اجرا به شرکت تازه تأسیس آریاساسول واگذار گردید..

مشاهده وبسایت

Date

20 مهر 1398

Tags

هویت بصری