طراحی لوگو اطلس یراق

IR portfolio

طراحی لوگو اطلس یراق

طراحی لوگو یراق آلات اطلس یراق
طراحی لوگو
طراحی لوگو یراق آلات
طراحی لوگو اطلس یراق

ساختارشناسی مفهومی اثر

ساختارشناسی مفهومی اثر نشانه پیش رو یک مونوگرام است که با استفاده از حروف “A “و “Y “انگلیسی و بر پایه ی شکل هندسی مثلث طراحی گردیده است. فرم مثلث دارای استحکام و صلابتی خاص در میان فرم های هندسی است که این امر موجب انتقال این حس در شخصیت برند گردیده. نحوه ی ترکیب فرم ها و فضای مثبت و منفی اثر چرخشی ٤٥ درجه و موزون در کل اثر به وجود آورده که موجب پویایی و تحرک در ترکیب بندی اثر گردیده است. این چرخش استعاره از گردش چرخ صنعت و چرخه ی تولید و عرضه کالا است. نحوه برش های ایجاد شده در فرم مثلث، شکل ظاهری نشانه را شبیه به سطح مقطع یراق های آلومینیومی کرده که این امر در پس ذهن مخاطب تداعی گر فعالیت اصلی برند است. نحوه ی طراحی و برش های اثر کاملاَ هندسی است و این امر منطبق بر شیوه ی طراحی صنعتی است که در طراحی قطعات صنعتی مورد استفاده صنعت گران قرار می گیرد. رنگ نقره ای برند، یک رنگ آکروماتیک و ساختگی است که تقویت کننده ی حس صنعتی بودن برند بوده و یاد آور جنسیت فلز در هویت برند است.

Date

16 ارديبهشت 1399

Tags

طراحی لوگو