بسته بندی محصولات

قفسه ی فروشگاه ها شاید رقابتی ترین محیط بازاریابی باشد که تا به حال در جهان وجود داشته است. طراحی بسته بندی محصولات یک تخصص است و معمولا نیاز به همکاری طراحان صنعتی، مهندسان بشته بندی و سازندگان دارد. طراحی بسته بندی محصولات فقط قسمتی از روند بازاریابی است و بعد از آن مراحل تولید، توزیع، تبلیغات و پخش شروع می شود.

بهترین محصولات، چه محصولاتی هستند؟

بهترین محصولات سه ویژگی عملکرد، شکل و برند برتر را باید همزمان دارا باشند. می توان گفت بهترین محصولات، محصولاتی هستند که زندگی را برای انسان ها بهتر و ساده تر می کنند. یکی از مسائل بسیار مهمی که وجود دارد این است که این روزها باید تبلیغات دهان به دهان را بسیار مورد توجه قرار دهیم، چرا که مشتری های راضی، رضایتشان را به اطرافیان خود انتقال می دهند و به همان صورت مشتریان ناراضی، نارضایتیشان را.

نوآوری در طراحی محصول

پشت هر نوآوری محصول، تیمی چند وظیفه از متخصصان قرار دارد که اعضایش بر اساس درک نیازها، رفتار و سلیقه های مشتری کار می کنند. متخصصان در حوزه های تحقیقات، طراحی و ... در کنار یکدیگر با تیم های برندسازی همکاری می کنند تا بتوانند به بهترین شکل نیازهای مشتریان را برآورده کنند. حس وفاداری را در مشتری ایجاد کنند و تعهد برند را تداوم بخشند.

طراحی بسته بندی جذاب

Image
Image
Image
Image
Image

مبانی طراحی بسته بندی

قفسه ی فروشگاه ها، رقابتی ترین محیط بازاریابی در زمان کنونی است.

Image