طراحی لوگو خلاقانه اصولی خاص شرکت تبلیغاتی طرح سوم

طراحی هویت بصری ویویدکالر

طراحی لوگو ویویدکالر

طراحی هویت بصری شرکت ویوید کالر که شامل طراحی لوگو، طراحی ست اداری و ... است.

هویت بصری
طراحی هویت بصری

طراحی لوگو شیرآلات تیبا

طراحی هویت بصری و لوگو شیرآلات تیبا

برندینگ

از نماد استوره ی آب جهت اصالت دار نمودن و نمادی که به نوع محصول و خدمات نزدیک است به نوعی در روانکاوی تصویری کهن الگویی است برای ایجاد اعتماد و قدمت .

از نوشتاری محکم و خاص استفاده شده که این نوشتار ایجاد حس محصول را در ذهن به استحکام و زیبایی می شناساند

فرم دایره در ایجاد تمایز نصبت به محصولات موجود در بازار استفاده شده از برگ های گندم جهت نزدیک شدن به لگو های اروپایی و ایجاد نزدیکی به فرهنگ غرب بوده و خود باعث اعتماد بیشتر جهت غربی بودن محصول است

طراحی لوگو پرداخت ایران

طراحی لوگو ایران پرداخت

طراحی هویت بصری و لوگو شرکت ایران پرداخت

هویت بصری
طراحی لوگو
طراحی لوگو پرداخت ایران

در این لوگو که به نوعی منوگرامی است از حرف پی انگلیسی وترکیب با نماد فلش و حرکت جهت سرعت و نمادی برای پرداخت میباشد . و دارای فرمی ساده جهت ثبت در ذهن به همراه لوگو تایپ فارسی مختص به پرداخت ایران - که این لوگو و لوگوتایپ هردو بخوبی در کنار هم جای گرفته اند . در فرم های سیاه و سفید بخوبی نماد بودن خود را حفظ مینمایند و از نماد اصلی دور نمی شوند در صورتی که در لوگوی قبلی هیچ کدام از اصول اصلی طراحی لوگو در نظر گرفته نشده بود. نکته مهمتر اینکه از همه جهت این لوگو به تنهایی باعث زیبایی میشود و حتی در تابلو ها و بیلبورد ها به تنهایی طرح کاملی است .که این خود نشانه هزینه کمتر تبلیغات برای در ذهن ثبت کردن لوگو برای مشتری است .

طراحی لوگو