فلسفه ی برند دیزنی

فلسفه ی برند دیزنی

دیزنی در اواخر سال 1998 رشد و پیشرفت بسیار خوبی داشت، به همین خاطر تصمیم گرفت فلسفه ی برند خود را توسعه دهد. در اواخر 1998 بسیاری از کسب و کارها از کاراکترهای دیزنی مثل Donald Duck و Micky Mouse  بیش از حد و به صورت نا مناسب استفاده کردند.

دیزنی برنامه ارزیابی برند را به راه انداخت و تلاش کر که بتواند این مشکل را هرچه زودتر برطرف کند. دیزنی یک مطالعه ی تحقیقاتی را بین تمام مشتری هایش اجرا کرد تا بتواند تمام نقاط قوت وضعف خود را شناسایی کند.

نتایج این تحقیقات نشان داد که دیزنی دچار مشکلات بسیار زیادی شده است. علت به وجود آمدن این مشکلات این بود که کاراکتر های دیزنی برروی طراحی بسته بندی بسیاری از محصولات قرار گرفته بود و مشکل اصلی در این بود که هیچ رابطه منطقی بین کاراکتر و محصول ارائه شده وجود نداشت.

پس از نظر سنجی از مشتری ها دیزنی متوجه به وجود آمدن دیدگاه منفی افراد نسبت به خود شد. به دلیل استفاده بیش از حد از کاراکتر ها برروی محصولات غیر مرتبط این دیدگاه برای افراد به وجود آمده بود که دیزنی از نام و کاراکترهاش برای اغوای مردم اسفاده می کند.

مصرف کنندگان احساس می کردند که حضور کاراکترهای دیزنی برروی محصولات غیر مرتبط نه تنها ارزشی برای محصول ایجاد نمی کند بلکه باعث ایجاد هیجانات منفی در کودکان می شود و آن ها را در تصمیم گیری های والدین شریک می کند و باعث اتخاذ تصمیم های نامناسب در خانواده ها می شود.

 

نتایج مطالعات روی مشتری ها

نتایج مطالعات روی مشتری ها نشان دهنده ی این بود که بسیاری از مردم از حضور کاراکتر ها روی محصولات راضی نیستند چرا که احساس می کردند رابطه ی خاصی را با این کاراکتر ها ایجاد کرده اند و شرکا دیزنی نباید شخصیت های محبوب مردم را وسیله ی کسب درآمد قرار دهد.

 

شروع بحث ارزش ویژه ی برند

دیزنی با دیدن این شرایط پس از انجام تحقیقات به سرعت یک تیم متمرکز بر بحث ارزش ویژه ی برند تشکیل داد تا بتوانند زین پس قراردادهای اعطای لیسانس جهت استفاده از کاراکترها و تمامی فرصت های موجود را به بهترین شکل مدیریت کنند.

از اهداف این تیم آن بود که بررسی کند با انعقاد قراردادها تصویر ذهنی مردم از دیزنی خدشه دار نمی شود.

 

فلسفه ی برند دیزنی

دیزنی برا یکنترل این شرایط فلسفه ی برند خود را طراحی کرد و آن را در تمام سطوح ترویج داد. فلسفه ی برند دیزنی با تکیه بر سه عنصر تفریح، خانواده و سرگرمی بود.

دیزنی از تمامی فرصت هایی که با این فلسفه سازگار نبود هرچقدر هم جذاب اما صرف نظر می کرد. فرصت ها و قرار داد ها باید با فلسفه ی برند دیزنی منطبق باشدو در غیر اینصورت آن قرارداد منتفی بود.

Related Articles